Jakie pojazdy można prowadzić z prawem jazdy kategorii B?

Przejście kursu na prawo jazdy kategorii B w Stalowej Woli oraz zdanie egzaminu państwowego pozwala na zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, z wyłączeniem autobusów i motocykli. Oznacza to, że kierowca może prowadzić również małe samochody dostawcze, pojazdy typu pick-up, busy oraz kampery o dmc do 3,5 tony. Zyskuje też uprawnienia do kierowania zespołami pojazdów, czyli wymienionymi wyżej pojazdami wraz z przyczepą. Należy jednak pamiętać, że masa zespołu pojazdów nie może przekraczać 4250 kg. Prawo jazdy kategorii B pozwala również na prowadzenie ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych z przyczepą lekką.

Czy prawo jazdy kategorii B uprawnia do jazdy motorowerem?

Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy kategorii B kursant otrzymuje również uprawnienia w ramach kategorii AM. Oznacza to, że może prowadzić motorower, czyli dwukołowy bądź trzykołowy pojazd, którego pojemność skokowa silnika elektrycznego nie przekracza 4 kW, a w przypadku silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3. Kategoria AM daje też uprawnienia do kierowania lekkim czterokołowcem, czyli pojazdem o łącznej masie nieprzekraczającej 350 kg oraz do prowadzenia skuterów. Należy jednak pamiętać, że muszą być to pojazdy, które mają ograniczenie prędkości do 45 km/h. Osoby, które mają prawo jazdy kategorii B przez przynajmniej 3 lata, zdobywają nowe uprawnienie i mogą na terytorium RP prowadzić motocykl, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3, mocy nieprzekraczającej MKW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 KW/kg lub motocyklem trójkołowym i pojazdem z kategorii B1.

Co należy wiedzieć o prawie jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B może otrzymać osoba, która ukończyła osiemnaście lat. Kurs może rozpocząć już na trzy miesiące przed 18. urodzinami, a do egzaminu podejść już na miesiąc przed 18. urodzinami. Kursanci uczący się na prawo jazdy kat B w Stalowej Woli podchodzą zazwyczaj do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, na którym część praktyczna odbywa się na samochodzie Peugeot 208. W naszej Szkole nauka odbywa się na takim samym pojeździe, a ponadto nasze pojazdy są dostosowane do zdawania egzaminów państwowych i je na egzaminy podstawiamy. Część teoretyczna egzaminu składa się z 32 pytań i trwa 25 minut. Całość teorii jest dokładnie omawiana na wykładach stacjonarnych, ale można też korzystać z połączeń zdalnych z wykładowcą na sali, a także przygotować się do takiego egzaminu z wolnej stopy i zdać go, po czym zarejestrować się na kurs i zacząć jazdy praktyczne.

W jakich sytuacjach można stracić prawo jazdy kategorii B?

Istnieje szereg sytuacji, w których prawo jazdy może zostać czasowo odebrane kierowcy. Dzieje się tak na przykład, gdy kierowca przewozi w pojeździe niedozwoloną liczbę osób, tj. o co najmniej trzy więcej niż jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym lub przekroczy prędkość o więcej niż 50 km w obszarze zabudowanym. Prawo jazdy może być odebrane na trzy miesiące, a jeśli w tym czasie kierowca zostanie złapany na popełnieniu wykroczenia i czas zostanie wydłużony do sześciu miesięcy, to jeśli zostanie złapany po raz kolejny, traci uprawnienia do kierowania pojazdami. Prawo jazdy może być odebrane na 3 lata lub dłużej kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia lub wykryto u niego stężenie alkoholu: od 0,2 do 0,5 promila – od sześciu miesięcy do trzech lat, od 0,5 promila i powyżej – od 3 do 15 lat, dodatkowo, traci pojazd, jeżeli stężenie alkoholu we krwi było powyżej 1,5 promila lub gdy spowodował wypadek mając powyżej 0,5 promila.

Punkty karne: W okresie od pierwszego roku uzyskania prawa jazdy kierowca może mieć maksymalnie 20 pkt karnych – jeśli przekroczy tę liczbę – traci uprawnienia.

Powyżej jednego roku od uzyskania prawa jazdy – kierowca może mieć 24 pkt karne, powyżej tej liczby – kierowca jest kierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.