Kwalifikacje do przewozu rzeczy – Stalowa Wola

 

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
d) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

  • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C,
  • 18 lat – dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C

Minimalna liczba godzin szkolenia :

  • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C,

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

  • 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C,

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

  • RENAULT MIDLUM
  • MAN TGL
motocykle na parkingu