Prawo jazdy kat. A – Stalowa Wola

 

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim,
c) zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM:

 

Minimalna liczba godzin szkolenia :

liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

 • 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
 • 1 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii AM

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

 • 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM.

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

 • FOSTI F51-50Q(Barton) – pojazd identyczny jak w WORD,
 • motorower biegowy

 

 
motocykle na parkingu

 

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
d) zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1

Minimalna liczba godzin szkolenia :

liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż

 • 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1
 • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia,

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

 • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1,

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

 • KAWASAKI Z 125 – pojazd identyczny jak w WORD

 

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
d) zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,

Minimalna liczba godzin szkolenia :

liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż

 • 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A2,
 • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii A2

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

 • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1,

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

 • KAWASAKI Z 650 ABS – pojazd identyczny jak w WORD

 

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
c) zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

Minimalna liczba godzin szkolenia:

liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż

 • 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii A,

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

 • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A,

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

 • KAWASAKI Z 650 ABS – pojazd identyczny jak w WORD
 • KAWASAKI Z 650 ABS – pojazd identyczny jak w WORD