OSK MOTOS - Kursy kwalifikacyjne - Kwalifikacja zawodowa kierowcy - ZAWÓD KIEROWCA
Stalowa Wola, Nisko, Rozwadów

 

Wiedza i doświadczenie naszego #MOTOSTEAM pozwolą na Twoje odpowiednie przygotowanie do uzyskania uprawnień w zawodzie przyszłości - kierowca zawodowy, kod 95.
Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia autobusu (przewóz osób), czy też pojazdu ciężarowego (przewóz rzeczy), dotyczy to osób prowadzących pojazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E oraz C1, C1+E, C, C+E należy najpóźniej w tym samym dniu przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.

 

Do czego uprawnia świadectwo kwalifikacji zawodowej?

W zależności od wieku i posiadanych uprawnień rozróżniamy 4 rodzaje kwalifikacji:

 

 

 
czerwony pojazd egzaminacyjny


Kwalifikacja wstępna

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

 

Kwalifikacja wstępna w OSK MOTOS Stalowa Wola

Jeżeli chcesz uzyskać prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E lecz nie posiadasz wymaganego wieku kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla Ciebie
Poprzez rozpoczęcie kursu kwalifikacji wstępnej możesz rozpocząć kurs na prawo jazdy:

 • po ukończeniu 18 roku życia w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • po ukończeniu 21 roku życia w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Kwalifikacja wstępna to:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych poprzez wykorzystanie 6-stopniowego symulatora jazdy.

Co jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia?

Krok 1. Badania lekarskie. Po zapisie na kurs robisz badanie LEKARSKIE (badania wykonujemy na miejscu) oraz PSYCHOLOGICZNE.

Krok 2. Po wykonanych badaniach udajesz się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam składasz komplet poniższych dokumentów:

 • wniosek o wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
 • orzeczenie psychologiczne (art. 39k ust. 1) oraz lekarskie (art. 43 pkt 2 i art. 229 §4) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • fotografia – aktualna o wymiarach 3,5x4,5 cm na wprost
 • prawo jazdy do wglądu
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU

Krok 3. Odbierasz PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ) i wraz z dokumentem przychodzisz do naszego biura OSK Motos najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

PAMIĘTAJ! Posiadanie prawa jazdy kat. C, C+E lub D nie jest warunkiem rozpoczęcia kursu na kwalifikacje – wszystkie kursy możesz rozpocząć równocześnie!

 

Jak przebiega szkolenie?

Zajęcia prowadzimy INDYWIDUALNIE.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningowej na naszej sali komputerowej ul. Okulickiego 64 w Stalowej Woli pod nadzorem trenera-wykładowcy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wraz z symulacją egzaminu w formie testowej

Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym placu manewrowym przy ul. Ofiar Katynia 30, w ruchu drogowym miasta Stalowa Wola , a także w warunkach specjalnych (6-stopniowy symulator jazdy)

 

Jak wygląda egzamin?

Kwalifikacja wstępna kończy się Egzaminem Państwowym, umożliwiającym uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Egzamin Państwowy składa się z 20 pytań z części podstawowej, oraz 10 pytań z części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy (na przewóz osób i przewóz rzeczy).

Pytania egzaminacyjne posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie egzaminu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

WAŻNE!

Tylko w naszym OSK MOTOS w cenie kursu kategorii C, D, C+E oraz kwalifikacji zawodowej na przewóz osób i przewóz rzeczy pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy!"

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Kwalifikacja wstępna przyspieszona w OSK MOTOS Stalowa Wola

Jeśli uzyskałeś/uzyskałaś uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • kat. C, C+E po 10.09.2009 r.

oraz

 • kat. D, D+E po 10.09.2008 r.

lub jesteś w trakcie trwania kursu na prawo jazdy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest Ciebie.

Warunkiem przystąpienia do uzyskania świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) są kryteria wiekowe:

 • 21 lat w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • 24 lata w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym
 • 1 godzinę zajęć praktycznych w warunkach specjalnych poprzez wykorzystanie 6-stopniowego symulatora jazdy

Co jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia?

Krok 1. Badania lekarskie. Po zapisie na kurs robisz BADANIE LEKARSKIE (badania wykonujemy na miejscu) oraz PSYCHOLOGICZNE.

Krok 2. Po wykonanych badaniach udajesz się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam składasz komplet poniższych dokumentów:

 • wniosek o wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
 • orzeczenie psychologiczne (art. 39k ust. 1) oraz lekarskie (art. 43 pkt 2 i art. 229 §4) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • fotografia – aktualna o wymiarach 3,5x4,5 cm na wprost
 • do wglądu prawo jazdy
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU

Krok 3. Odbierasz PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ) i wraz z dokumentem przychodzisz do naszego biura OSK Motos najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

PAMIĘTAJ! Posiadanie prawa jazdy kat. C, C+E lub D nie jest warunkiem rozpoczęcia kursu na kwalifikacje – wszystkie kursy możesz rozpocząć równocześnie!

Jak przebiega szkolenie?

Zajęcia prowadzimy INDYWIDUALNIE.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningowej na naszej sali komputerowej ul. Okulickiego 64 w Stalowej Woli pod nadzorem trenera-wykładowcy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wraz z symulacją egzaminu w formie testowej.

Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym placu manewrowym przy ul. Ofiar Katynia 30, w ruchu drogowym miasta Stalowa Wola, a także w warunkach specjalnych (6-stopniowy symulator jazdy).

 

Jak wygląda egzamin?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się Egzaminem Państwowym, umożliwiającym uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Egzamin Państwowy składa się z 20 pytań z części podstawowej, oraz 10 pytań z części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy.

Pytania egzaminacyjne posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie egzaminu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

WAŻNE!

Tylko w naszym OSK MOTOS w cenie kursu kategorii C, D, C+E oraz kwalifikacji zawodowej na przewóz osób i przewóz rzeczy pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy!"

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca w OSK MOTOS Stalowa Wola

Jeżeli posiadasz już kwalifikacje wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób (kat. D, D+E) lub rzeczy (kat. C, C+E) i chcą uzupełnić świadectwo kwalifikacji do przewozu rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) w zależności od posiadanych uprawnień oraz nie ukończyłeś wymaganego wieku:

 • 21 lat w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • 23 lata w przypadku przewozu osób (D, D+E)

i uzyskałeś prawo jazdy po

 • 10 września 2009r. w przypadku kat. C1, C
 • 10 września 2008r. w przypadku kat. D1, D

to kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczony jest dla Ciebie.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych;
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym

Co jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia?

Krok 1. Badania lekarskie. Po zapisie na kurs robisz BADANIE LEKARSKIE (badania wykonujemy na miejscu) oraz PSYCHOLOGICZNE.

Krok 2. Po wykonanych badaniach udajesz się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam składasz komplet poniższych dokumentów:

 • wniosek o wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
 • orzeczenie psychologiczne (art. 39k ust. 1) oraz lekarskie (art. 43 pkt 2 i art. 229 §4) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • fotografia – aktualna o wymiarach 3,5x4,5 cm na wprost
 • do wglądu prawo jazdy
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU

Krok 3. Odbierasz PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ) i wraz z dokumentem przychodzisz do naszego biura OSK Motos najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

PAMIĘTAJ! Posiadanie prawa jazdy kat. C, C+E lub D nie jest warunkiem rozpoczęcia kursu – wszystkie kursy możesz rozpocząć równocześnie!

Jak przebiega szkolenie?

Zajęcia prowadzimy INDYWIDUALNIE.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningowej na naszej sali komputerowej ul. Okulickiego 64 w Stalowej Woli pod nadzorem trenera-wykładowcy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wraz z symulacją egzaminu w formie testowej

Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym placu manewrowym przy ul. Ofiar Katynia 30, w ruchu drogowym miasta Stalowa Wola .

Jak wygląda egzamin?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kończy się Egzaminem Państwowym, umożliwiającym uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Egzamin Państwowy składa się z 10 pytań z części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Pytania egzaminacyjne posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie egzaminu następuje po udzieleniu minimum 5 poprawnych odpowiedzi.

WAŻNE!

Tylko w naszym OSK MOTOS w cenie kursu kategorii C, D, C+E oraz kwalifikacji zawodowej na przewóz osób i przewóz rzeczy pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy!"

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w OSK MOTOS Stalowa Wola

Jeżeli posiadasz już kwalifikacje wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób (kat. D, D+E) lub rzeczy (kat. C, C+E) i chcesz uzupełnić świadectwo kwalifikacji do przewozu rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) w zależności od posiadanych uprawnień oraz nie ukończyłeś wymaganego wieku:

 • 21 lat w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • 23 lata w przypadku przewozu osób (D, D+E)

i uzyskałeś prawo jazdy po

 • 10 września 2009r. w przypadku kat. C1, C
 • 10 września 2008r. w przypadku kat. D1, D

to kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla Ciebie.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych;
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym

Co jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia?

Krok 1. Badania lekarskie. Po zapisie na kurs robisz BADANIE LEKARSKIE (badania wykonujemy na miejscu) oraz PSYCHOLOGICZNE.

Krok 2. Po wykonanych badaniach udajesz się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam składasz komplet poniższych dokumentów:

 • wniosek o wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
 • orzeczenie psychologiczne (art. 39k ust. 1) oraz lekarskie (art. 43 pkt 2 i art. 229 §4) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • fotografia – aktualna o wymiarach 3,5x4,5 cm na wprost
 • do wglądu prawo jazdy
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU

Krok 3. Odbierasz PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ) i wraz z dokumentem przychodzisz do naszego biura OSK Motos najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

PAMIĘTAJ! Posiadanie prawa jazdy kat. C, C+E lub D nie jest warunkiem rozpoczęcia kursu na kwalifikacje – wszystkie kursy możesz rozpocząć równocześnie!

Jak przebiega szkolenie?

Zajęcia prowadzimy INDYWIDUALNIE.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningowej na naszej sali komputerowej ul. Okulickiego 64 w Stalowej Woli pod nadzorem trenera-wykładowcy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wraz z symulacją egzaminu w formie testowej

Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym placu manewrowym przy ul. Ofiar Katynia 30, w ruchu drogowym miasta Stalowa Wola.

Jak wygląda egzamin?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kończy się Egzaminem Państwowym, umożliwiającym uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Egzamin Państwowy składa się z 10 pytań z części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Pytania egzaminacyjne posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie egzaminu następuje po udzieleniu minimum 5 poprawnych odpowiedzi.

WAŻNE!

Tylko w naszym OSK MOTOS w cenie kursu kategorii C, D, C+E oraz kwalifikacji zawodowej na przewóz osób i przewóz rzeczy pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy!

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Kobieta trzyma w dłoni dokument

Kwalifikacje zawodowe na przewóz osób i rzeczy

Separator

 

Kwalifikacje zawodowe na przewóz osób i rzeczy Chcesz rozpocząć przygodę swojego życia? Zostań kierowcą zawodowym!

Czytaj więcej

Mężczyzna siedzi za kierownicą autokaru

Szkolenia okresowe

Separator

 

Szkolenia okresowe w 35h!" Zbliża się termin odnowienia uprawnień w zawodzie kierowca zawodowy (kat. C, kat. D)? Przyjdź do nas już dziś. W naszym OSK Motos SZKOLENIE OKRESOWE możemy rozpocząć w każdej chwili.

Czytaj więcej