Blog

samochody nauka jazdy

Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B?

Kurs na prawo jazdy kategorii B w Stalowej Woli przygotowuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Musi je zdać każdy kandydat, który chce uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przez egzaminatora z wybranej przez kandydata placówki WORD. Składa się z dwóch części – części placowej oraz części drogowej. Każda z nich ma swoje specyficzne wymagania i zadania, które kandydat musi wykonać w sposób poprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej...

kursantka

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Kurs na prawo jazdy w Stalowej Woli obejmuje nie tylko jazdy, ale też naukę teorii. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy to jeden z kluczowych etapów, jakie musi przejść przyszły kierowca w drodze do uzyskania upragnionego dokumentu. Jest to sprawdzian wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, obowiązków kierowcy, pierwszej pomocy oraz elementów związanych z eksploatacją pojazdu. Należy też wykazać się wiedzą z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i postępowania w nadzwyczajnych sytuacjach. Aby go zdać, należy odpowiednio się przygotować, a także poznać jego przebieg i formę.

Czytaj więcej...

kierowca za kierownicą autobusu

Jak uzyskać kwalifikacje do przewozu osób?

Aby uzyskać kwalifikacje na przewóz osób w Stalowej Woli, należy przejść odpowiednie kursy oraz zdać kilka egzaminów. Po ich pozytywnym zakończeniu można rozpocząć pracę jako kierowca autobusu. W tym artykule przedstawimy, jak przejść przez cały proces od początku do końca, by móc legalnie przewozić osoby w ramach swojej działalności zawodowej.

Czytaj więcej...

mały rowerzysta

Planowane zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Bardzo możliwe, że zmiany w kursie na prawo jazdy w Stalowej Woli zostaną wprowadzone już w 2023 roku. Wyniki licznych kontroli wykazały, że coraz częstsze niezachowywanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowców, wynika z niewystarczająco skutecznego okresu ich szkolenia. Ze względu na to, Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić szereg zmian, które mają zmienić sytuację na polskich drogach.

Czytaj więcej...

instruktor

Jak wygląda szkolenie na prawo jazdy kategorii B?

Kurs na prawo jazdy kat. B składa się z części teoretycznej i praktycznej. Obejmuje łącznie 60 godzin, z czego 30 godzin odbywa się w formie wykładów lub e-kursu, a druga połowa to jazda samochodem. Aby móc przystąpić do kursu należy uzyskać PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę - unikalny numer przypisany każdemu kursantowi, wystawiany w Wydziale Komunikacji. Aby go uzyskać, potrzebna jest fotografia i badanie lekarskie lekarza orzecznika. Takie badanie można zrobić u nas w Szkole u lekarzy przyjmujących na miejscu we wtorki i czwartki. Szczegółowe informacje, co jeszcze potrzebne do uzyskania PKK, można uzyskać w naszym Biurze. Kurs na prawo jazdy kategorii B mogą rozpocząć osoby, które mają przynajmniej 17 lat i 9 miesięcy życia. Egzamin można zdawać już na miesiąc przed 18. urodzinami.

Czytaj więcej...

kategorie prawa jazdy

Jakie pojazdy można prowadzić z prawem jazdy kategorii B?

Przejście kursu na prawo jazdy kategorii B w Stalowej Woli oraz zdanie egzaminu państwowego pozwala na zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, z wyłączeniem autobusów i motocykli. Oznacza to, że kierowca może prowadzić również małe samochody dostawcze, pojazdy typu pick-up, busy oraz kampery o dmc do 3,5 tony. Zyskuje też uprawnienia do kierowania zespołami pojazdów, czyli wymienionymi wyżej pojazdami wraz z przyczepą. Należy jednak pamiętać, że masa zespołu pojazdów nie może przekraczać 4250 kg. Prawo jazdy kategorii B pozwala również na prowadzenie ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych z przyczepą lekką.

Czytaj więcej...

instruktor

Czym powinien się cechować dobry instruktor nauki jazdy?

Przed rozpoczęciem poszukiwań instruktora nauki jazdy w Stalowej Woli warto wiedzieć, czym dobry nauczyciel powinien się charakteryzować. Jest to osoba, która będzie uczyć umiejętności wykorzystywanej przez całe życie, dlatego musi być świetnie obeznany w aktualnych zasadach ruchu drogowego, a także mieć łatwość w ich przekazywaniu. Dowodem na to, że konkretny instruktor jazdy należy do najlepszych, jest wysoka zdawalność egzaminu wśród jego kursantów, a przede wszystkim zadowolenie kursanta, który poleca następnie naszą Szkołę.

Czytaj więcej...