Jak uzyskać kwalifikacje do przewozu rzeczy?

Coraz więcej osób decyduje się na zdobycie kwalifikacji na przewóz rzeczy w Stalowej Woli, aby móc prowadzić działalność w branży transportowej. Aby zostać profesjonalnym przewoźnikiem, należy spełnić szereg wymagań i przejść odpowiednie szkolenia. W poniższym artykule omówimy, jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć pracę jako kierowca świadczący usługi przewozu różnego rodzaju towarów.

Jakie trzeba uzyskać prawo jazdy na przewóz rzeczy?

Pierwszym etapem na drodze do zdobycia kwalifikacji jest uzyskanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. W przypadku przewozu rzeczy, wymagana jest kategoria C, która uprawnia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Aby zdobyć takie uprawnienia, konieczne jest ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu państwowego. Kategorię C mogą otrzymać osoby, które mają przynajmniej 21 lat, a także osoby, które mają 18 lat i uzyskały kwalifikację wstępną.

Jak zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Osoby, które nie osiągnęły minimalnego wieku, pozwalającego na uzyskanie wymaganego do przewozu rzeczy prawo jazdy, mogą zdobyć kwalifikację wstępną. Jest to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy. Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie i zdać egzamin państwowy. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia, jak: przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo w transporcie drogowym, technika jazdy czy pierwsza pomoc. Egzamin trwa 45 minut, składa się z 20 pytań w części podstawowej, a także z 10 pytań z zakresu wiedzy specjalistycznej. Są to pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin należy udzielić poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 16 pytań z części podstawowej oraz 5 pytań z części specjalistycznej. Decydując się na zdobycie kwalifikacji na przewóz rzeczy w Stalowej Woli, można liczyć na wsparcie osób w ośrodku OSK MOTOS. Pomogą oni również w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy.

Czym jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Osoby, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach kategorii C lub C+E po 10.09.2009 roku mogą odbyć szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Na kurs składa się 130 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin zajęć praktycznych oraz dwie godziny jazdy na płycie poślizgowej lub godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem 6-stopniowego symulatora jazdy. Po zakończeniu należy zdać egzamin państwowy. Wyróżnia się też kwalifikację wstępną uzupełniającą i kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną, które są przeznaczone dla osób, które mają już świadectwo kwalifikacji dla innego bloku.