Prawo jazdy kat. C+E – Stalowa Wola

 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

a) pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami),
b) zespołem pojazdów określonych w kat. B + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
c) zespołem pojazdów określonych w kat. D + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
d) ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

  • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C+E,
  • 18 lat – dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C, C+E

Minimalna liczba godzin szkolenia :

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

  • 25 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C+E,

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

  • MAN TGL + (przyczepa) WIESE TA10 KA-D
motocykle na parkingu