Prawo jazdy kat. B – Stalowa Wola

 

Prawo jazdy kategoria B uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
e) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

  • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii B

Minimalna liczba godzin szkolenia:

liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

  • 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii B,

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

  • 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

  • PEUGEOT e-208 –1 sztuka -automatyczna skrzynia biegów
  • PEUGEOT 208 –1 sztuka -automatyczna skrzynia biegów
  • PEUGEOT 208 – 9 sztuk - manualna skrzynia biegów
motocykle na parkingu