Prawo jazdy kat. D – Stalowa Wola

 

Prowadzimy kursy prawa jazdy kat. D w Stalowej Woli. Na taki kurs zapisać się mogą osoby, które ukończyły 23 lata i 9 miesięcy. Ponadto Kursantami mogą zostać kierowcy, którzy mają uprawnienia kategorii B, ukończyli 21. rok życia i mają kwalifikację wstępną lub są funkcjonariuszami kierującymi pojazdami Policji, Państwowej Straży Pożarnej albo Straży Granicznej lub ukończyli 19. rok życia i są żołnierzami kierującymi pojazdami sił zbrojnych.

Kurs na prawo jazdy kategorii D obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Ta pierwsza trwa 20 godzin, a druga 60 lub 40. Mniejsza liczba godzin przeznaczona jest dla Kursantów, którzy mają prawo jazdy kat. C. Uczymy jeździć na pojazdach marki Renault. Ponadto zapewniamy materiały szkoleniowe i przeprowadzamy teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny.

 

Jakie uprawnienia ma osoba posiadająca prawo jazdy kat. D?

Osoba posiadająca prawo jazdy kat D ma uprawnienia do kierowania autobusem. To oznacza, że może przewozić osoby. Kwalifikacje na przewóz osób w Stalowej Woli, jakie możesz zrobić w naszym ośrodku szkolenia kierowców, uprawniają Cię także do kierowania pojazdami wolnobieżnymi, ciągnikiem rolniczym, a także wszystkimi pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

 

Egzamin na prawo jazdy kat. D

Egzamin na prawo jazdy kat. D obejmuje kilka elementów. Do nich zaliczają się sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, weryfikacja stanu nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wyposażenia. Następnie należy przygotować się do jazdy i uruchomić pojazd. Egzamin obejmuje też ruszanie z miejsca, jazdę pasem ruchu w przód i w tył, a także wykonanie losowych manewrów. Tymi mogą być np. parkowanie skośne, prostopadłe lub równoległe czy też ruszanie z miejsca na wzniesieniu.

motocykle na parkingu

 

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

a) autobusem,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
d) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

21 lat

  • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E
  • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km
  • 23 lata ­– dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E
  • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D,

Minimalna liczba godzin szkolenia :

liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

  • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii D,

liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

  • 60 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii D; - pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. B
  • 40 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii D; - pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. B, C

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się na pojeździe:

  • RENAULT R33216N
  • IRISBUS MAGELYS