Czym powinien się cechować dobry instruktor nauki jazdy?

Przed rozpoczęciem poszukiwań instruktora nauki jazdy w Stalowej Woli warto wiedzieć, czym dobry nauczyciel powinien się charakteryzować. Jest to osoba, która będzie uczyć umiejętności wykorzystywanej przez całe życie, dlatego musi być świetnie obeznany w aktualnych zasadach ruchu drogowego, a także mieć łatwość w ich przekazywaniu. Dowodem na to, że konkretny instruktor jazdy należy do najlepszych, jest wysoka zdawalność egzaminu wśród jego kursantów, a przede wszystkim zadowolenie kursanta, który poleca następnie naszą Szkołę.

Jakie cechy ma dobry nauczyciel jazdy samochodem?

Oprócz wiedzy praktycznej, instruktor jazdy powinien mieć kilka cech, które sprawią, że zajęcia z nim będą nie tylko skuteczne, ale też przyjemne dla uczniów. Uczestnictwo w szkoleniu na kierowcę jest dla wielu osób bardzo stresujące, dlatego szukając dobrego instruktora nauki jazdy w Stalowej Woli, warto zdecydować się na osobę, która wyróżnia się wysoką empatią oraz komunikatywnością. Nauczyciel jazdy powinien mieć łatwość w przekazywaniu wiedzy w prosty i zrozumiały sposób. Równie ważne jest, aby wykazywał się cierpliwością i nawet w stresujących sytuacjach był opanowany. Inne cechy, które ma dobry instruktor jazdy, to: punktualność, czujność, refleks, spostrzegawczość, rzetelność oraz elastyczność, dzięki której potrafi dopasować się do charakteru ucznia, a także jego dostępności w kalendarzu. Instruktor z pasją do nauki jazdy i do motoryzacji daje szansę na przygotowanie kursanta zarówno do egzaminu, jak i do samodzielnego bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Jakie są obowiązki instruktora jazdy?

Instruktor jazdy odpowiada za przekazanie kursantowi aktualnej wiedzy dotyczącej przepisów drogowych, nauczanie poprawnego prowadzenia pojazdu i wykonywania manewrów na drodze, jednak ciąży na nim również odpowiedzialność prawna. Musi on czuwać nad bezpieczeństwem kursanta i innych uczestników ruchu drogowego. Podczas lekcji jazdy, zarówno kursant, jak i instruktor są uczestnikami ruchu drogowego, dlatego każdy z nich odpowiada oddzielnie za naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze. Może zdarzyć się, że za ewentualną stłuczkę poniesie odpowiedzialność instruktor, np. gdy sąd stwierdzi, że mógł on zapobiec wypadkowi lub nie wydał uczniowi prawidłowego polecenia.

Kto może zostać instruktorem nauki jazdy?

Instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która ma prawo jazdy przez okres wskazany w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także odpowiednie doświadczenie. W przypadku chęci pozostania instruktorem kategorii A, B lub T musi być to okres przynajmniej 2 lat posiadania prawa jazdy kategorii B. Kolejnym wymogiem jest zdanie egzaminu sprawdzającego kompetencje oraz wpisanie do ewidencji instruktorów. Kandydat musi mieć ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako instruktor oraz orzeczenie psychologiczne. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za jedno z przestępstw wymienionych w wyżej wymieniowej ustawie. Instruktor nauki jazdy jest zobowiązany do śledzenia zmieniających się przepisów i stałego poszerzania swoich kompetencji, m.in. podczas warsztatów doskonalenia zawodowego, które pozwolą mu przedłużać ważność uprawnień.