Planowane zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Bardzo możliwe, że zmiany w kursie na prawo jazdy w Stalowej Woli zostaną wprowadzone już w 2023 roku. Wyniki licznych kontroli wykazały, że coraz częstsze niezachowywanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowców, wynika z niewystarczająco skutecznego okresu ich szkolenia. Ze względu na to, Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić szereg zmian, które mają zmienić sytuację na polskich drogach.

Czym jest tymczasowe prawo jazdy?

Pozytywną zmianą, która z pewnością ucieszy osoby, które planują podejść do egzaminu w 2023 roku jest to, że od połowy roku świeżo upieczeni kierowcy, będą uprawnieni do prowadzenia pojazdów od razu po pozytywnym zdaniu egzaminu, bez konieczności oczekiwania na plastikowy dokument z urzędu. Tymczasowe prawo jazdy będzie dostępne w aplikacji mObywatel i pojawi się w niej zaraz po otrzymaniu uprawnień. Dokument w cyfrowej formie będzie jednak ważny jedynie przez 30 dni. Po tym czasie kierowca będzie musiał dysponować prawem jazdy odebranym z urzędu. Jeżeli go nie odbierze, może otrzymać grzywnę. Zmiana ta będzie dotyczyć kierowców, którzy zdali egzamin na prawo jazdy kategorii B, B1, A, A1, A2, AM, B+E i T. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie działać jedynie na terenie Polski.

Jakich zmian w egzaminie na prawo jazdy można się spodziewać?

W projekcie nowej ustawy ma pojawić się propozycja, by utajnić bazę pytań do egzaminu teoretycznego. Z pewnością utrudni to przygotowanie się do egzaminu, a co za tym idzie jego zdanie. Jednym z ciekawszych pomysłów, który zaproponowała Komisja Europejska, jest możliwość rozpoczęcia nauki jazdy przez siedemnastolatków pod okiem ich opiekuna prawnego po ukończeniu kursu podstawowego. Osoba, która będzie uczyć młodego kierowcę, będzie musiała mieć przynajmniej 25 lat, mieć prawo jazdy od przynajmniej 5 lat i nie może mieć żadnych wyroków powiązanych z poruszaniem się w ruchu drogowym. W przypadku wprowadzenia zmian, forma nauki i zakres materiału nauczanego podczas kursu prawa jazdy w Stalowej Woli może ulec zmianie.

Jakie mają być wprowadzone zmiany dla nowych kierowców?

Na początku roku ogłoszono, że rozważany jest pomysł wprowadzenia dwuletniego okresu próbnego dla nowych kierowców, podczas którego prowadzący pojazd będzie musiał jeździć mając 0,0 promila. Inny pomysł, który pojawił się w Ministerstwie to wprowadzenie obowiązkowych kursów doszkalających dla osób, które uzyskały niedawno prawo jazdy. Na zajęcia musiałyby uczęszczać osoby, które popełniły dwa wykroczenia w okresie próbnym, czyli do ósmego miesiąca od uzyskania uprawnień.

Jakie zmiany planuje Ministerstwo Infrastruktury?

Inną zmianą, którą planuje Ministerstwo Infrastruktury, jest wprowadzenie do programu nauki uczniów klas IV szkoły podstawowej dodatkowych lekcji dotyczących zasad funkcjonowania w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne ma przygotować uczniów do uczestnictwa w ruchu jako pieszy, pasażer, a także rowerzysta.