Jak uzyskać kwalifikacje do przewozu osób?

Aby uzyskać kwalifikacje na przewóz osób w Stalowej Woli, należy przejść odpowiednie kursy oraz zdać kilka egzaminów. Po ich pozytywnym zakończeniu można rozpocząć pracę jako kierowca autobusu. W tym artykule przedstawimy, jak przejść przez cały proces od początku do końca, by móc legalnie przewozić osoby w ramach swojej działalności zawodowej.

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii D?

Pierwszym krokiem do uzyskania kwalifikacji do przewozu osób jest zdobycie prawa jazdy kategorii D, które upoważnia do prowadzenia autobusów oraz innych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób o liczbie przekraczającej 8 osób. Aby móc przystąpić do egzaminu na prawo jazdy tej kategorii, musisz spełnić następujące wymagania: ukończyć 24 lata (już trzy miesiące wcześniej można rozpocząć kurs), mieć ważne prawo jazdy kategorii B lub C, uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów tej kategorii oraz ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia kierowców.

Szkolenie obejmuje zarówno naukę przepisów ruchu drogowego, jak i umiejętność obsługi autobusu oraz poznanie zasad przewozu osób. Po zakończeniu szkolenia przystępujesz do egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po zdaniu obu części egzaminu otrzymujesz prawo jazdy kategorii D.

Czym jest kwalifikacja wstępna przyspieszona i kwalifikacja wstępna?

Kolejnym etapem na drodze do uzyskania uprawnień do przewozu osób jest zdobycie tzw. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Aby uzyskać to świadectwo, konieczne jest ukończenie kursu, który trwa 140 godzin i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Kurs ten można realizować w ośrodkach szkolenia kierowców.

Po ukończeniu kursu pozwalającego zdobyć kwalifikację na przewóz osób w Stalowej Woli, przystępujesz do egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej (sprawdzającej wiedzę między innymi z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki jazdy, przewozu osób i towarów oraz pierwszej pomocy, umiejętności kierowania pojazdem, obsługi tachografu oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych).

W przypadku, gdy kwalifikację kierowcy zawodowego na przewóz osób chce uzyskać osoba młodsza, która nie ukończyła 24. lat, realizuje program z kwalifikacji w wymiarze 280 godzin, co pozwala również uzyskać kategorię D wcześniej niż  w wieku 24 lat. Ustawodawca tym samym umożliwia pracę na stanowisku kierowcy w przypadku, gdy osoba ma mniej niż 24 lata, a chce realizować taki zawód i utrzymywać się z takiej pracy.

Czym są szkolenia okresowe dla kierowców zajmujących się przewozem osób?

Aby utrzymać swoje uprawnienia do przewozu osób, musisz co pięć lat odbywać szkolenie okresowe trwające 35 godzin. Szkolenie to ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kierowców oraz aktualizację informacji dotyczących nowych przepisów i norm. Ukończenie szkolenia okresowego jest potwierdzone wpisem kodu 95 w prawie jazdy.

Podsumowując, aby uzyskać kwalifikacje do przewozu osób, należy zdobyć prawo jazdy kategorii D, ukończyć kurs na kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną oraz regularnie uczestniczyć w szkoleniach okresowych. Pamiętaj, że praca jako kierowca przewożący osoby wiąże się z ogromną odpowiedzialnością — dbaj o swoją wiedzę i umiejętności, a będziesz mógł świadczyć usługi na najwyższym poziomie.